Het uitverkoren volk

Kaft van Het Jodendom door EpsteinHet is me dan eindelijk gelukt om het boek, ‘Het Jodendom’ van Isidore Epstein uit te lezen. Niet een makkelijke taak, het was flink worstelen door de Hebreeuwse benamingen en andersoortige ‘vreemde’ woorden. Ik wilde graag een boek lezen waardoor ik meer zou gaan begrijpen van het Joodse geloof. Dat is maar deels gelukt. Het boek geeft een beeld van de ontwikkeling van de Joodse godsdienst in historisch perspectief. Allerlei richtingen worden uitgelegd. Helaas komt de verbinding tussen het nu en toen er mijn inziens een beetje bekaaid vanaf met een pagina of vijf.

Waar ik wel heel veel moeite mee heb is het begrip, ‘uitverkoren volk’ nee, laat ik het goed zeggen de interpretatie die eraan gegeven wordt. Natuurlijk is het logisch om je eigen geloof voorop te stellen maar de wijze het Jodendom hiermee omgaat is ‘lastig’ en irritant. Het boek doet voorkomen alsof het Joodse geloof en daarmee de het Jodendom het enig ware is. ‘De anderen dwalen’.

Het is lastig om precies te benoemen waar ik me zo aan erger. Ik kom daar later nog op terug.

bewerken van teksten

Zo af en toe moet je ook eens wat afmaken. Vandaag is zo’n dag. Een aantal teksten die ik geschreven heb in de loop van het jaar probeer ik tot een goed einde te brengen. Niet alles wat ik geschreven heb zal vandaag het einde van de dag halen. Veel van het geschrevene kan ik of niet verbeteren of is uiteindelijk niet wat ik wil. Als het goed is zal ik vanavond als ik ga slapen een zestal teksten bewerkt hebben.

Amersfoort

De kamperbinnenpoort in Amersfoort
De kamperbinnenpoort in Amersfoort

Vandaag een paar uur naar Amersfoort geweest. Het is meer dan dat ik  me herinner. ik wil er zeker vaker heen.

Vragen over het jodendom.

EEn mannetje met een vraagtekenVandaag bezig geweest met het boek, ‘Het Jodendom’ van Isidore Epstein. Dit ter voorbereiding van een mogelijk te schrijven boek. Ik leer er veel van maar het boek brengt voor mij ook een heleboel vragen met zich mee. Vragen die ik volgende week probeer te stellen binnen Google+. Ik ben nu al benieuwd naar de antwoorden.

Aanvaarden

Soms moet je aanvaarden dat er ook wel eens iets niet lukt.