Gedicht

Voordat ik kon lezen
kon ik al schrijven
met woorden, zinnen en gedachten Toen ik geschiedenis
en aardrijkskunde en wiskunde
als vakken te leren kreeg
werd het schrijven moeilijk

De woorden krompen ineen
en wilden zich niet meer schikken
naar mijn al te snel versleten pen

Gedachten en zinnen
wachtten af op een herschikking
niet gelovend dat iets als
uitgewrongen letters
nog samengebracht konden worden

Woorden in een volgorde
die zich, zo voel ik
pas later na een uur of twee
als gedicht laten kennen

Wat vind je van dit verhaal? Laat het me weten!